Pilanarstvo i šumarstvo

Pilana se nalazi na istoj lokaciji kao i sjedište tvrtke (Makov Hrib, Prhutarska 12). Monitrano je novo postrojene što omogućava kvalitetan i dimenzijski točan proizvod.
Proizvodimo jelovu i smrekovu građu po specifikaciji svakog kupca uz mogućnost dostave.
Nudimo mogućnost otkupa svih vrsta oblovine (jela, smreka, bukva, celuloza…) na panju ili na stovarištu ovisno o dogovoru sa strankom.

Više slika pogledajte u galeriji niže.

Posjedujemo certifikat FSC® Cert. No: TUEV-COC-000592 (License Code FSC-C122702).

Kontaktirajte nas za više informacija

 

Novi pogon pilane